צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
 
 
בחזרה לדף הבית

טקס יום השואה במרתף השואה בהר ציון ירושלים תש"ע 2010

הטקס עמד בסימן הוקרה לחסידי אומות עולם שהעניקו מחסה לניצולי צ'ורטקוב.

חסידי אומות עולם

AKSENCZUK FAMILY   משפחת אקסנצ'וק

עדות: דוזו' אברהם ורטנפלד

משפחת אקסנצ'וק קיבלה אות חסידי אומות עולם על שהעניקה מחסה לשושנה רוזה כרמי לבית ורטנפלד לבתה ברוריה הפעוטה בת השנתיים, לאחיה דוז'ו-אברהם ורטנפלד בן 20  ולילדה נוספת בת תשע : לולה קאופמן לבית ריין ואשכנזי.   
משפחת אקסנצ'וק משפחה אוקראינית שהתגוררה בווגננקה. משפחה שהתפרנסה מגן הירקות שבחצר ביתם.
 באחת הפעמים כשגב' אננה אקסנצ'וק הגיעה לגטו למכור את מרכולתה היא פגשה את שושנה והשתיים החלו לשוחח על מצבם האומלל של היהודים.  אננה אקסנצ'וק הציעה לשושנה שבעת צרה תוכל לפנות אליה ולמצוא אצלה מחסה. לא עברו ימים רבים ושושנה יחד עם בתה ברוריה בת השנתיים התייצבו אצל משפחת אקסנצ'וק בוגננקה. כעבור יום הצטרף גם דוז'ו אחיה. לא עבר זמן רב ולבונקר הצטרפה ילדה בת תשע לולה ריין שנמסרה לאחותה של אננה. האחות נאלצה להעביר את הילדה מביתה  בגלל חשש ואיומי בעלה שימסור את הילדה לגסטפו.
משפחת אקסנצ'וק חפרה בור 2 מטר על 2 מטר בתוך האסם ובו הסתתרו ארבעה איש במשך תשעה חודשים.
משפחת אקסנצ'וק דאגה להם למזון ולצרכים בסיסיים בלא לקבל פרוטה בתמורה או שווה ערך.
 
המשפחה סיכנה את חייה יום יום בעבור הצלת נפשות יהודיות.
יתרה מזאת' בנה הבכור של אננה אקסנצ'וק היה מפקח המשטרה האוקראינית והיה נוהג לבקר את אמו מדי שבוע, מבלי שידע דבר על היהודים שאמו מסתירה בביתה.  אננה הייתה בטוחה שבנה לא היה מסכים לסכן את חייו ואת מעמדו במשטרה בגלל כמה יהודים...
בתקופה בה שהו בבונקר נערכו באזור פעמיים אחדות חיפושים קפדניים אחר יהודים ורק בדרך נס לא התגלה מקום- המסתור.
הפחד והחרדות של אננה עלו לה בבריאותה והיא חלתה במשך שלושה חודשים. כל אותה תקופה כשלא יכלה לטפל ביהודים שבביתה דאגה שבנה הצעיר יביא לבונקר אוכל ויפנה צרכים. 
 
גם אחרי השחרור  המשיכה אננה אקסנצ'וק לדאוג למשפחה ולעזור לה באוכל ובבגדים.

על הצלת ארבע נפשות יהודיות תוך סיכון חיים וללא קבלת תמורה זכתה משפחת אקסנצ'וק באות חסידי העולם ומשפחת ורטנפלד ממשיכה לשמור קשר עם צאצאי המשפחה.