צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
 
 
בחזרה לדף הבית

לאה חסון לבית שווארץ מצ'ורטקוב

תמונות   מכתבים   מסמכים   עץ משפחה  לזכרם

חיים רוזה ולושה-לאה שווארץ. צ'ורטקוב  1939     

. 1947רוזה ולושה-לאה שווארץ

   
                              

1947. רוזה ולושה-לאה שווארץ