צ'ורטקוב

 לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה


      
 

מסמכים וחפצים שמקורם  בצ'ורטקוב

בחזרה לדף הבית

חפצים ומסמכים מהמסורת היהודית
 

כרטיס ברכה לשנה החדשה.   צו'רטקוב.  אוסף משפחת דג

 
 

"תפארת ישראל" שכתב האדמו"ר הראשון משה דוד פרידמן  1904

דף פתיחה לספר "תפארת ישראל"

 

ספר תורה שהתגלגל מצ'ורטקוב לצפת עיר המקובלים ומצפת לידי חבר קיבוץ,
שנולד בצ'ורטקוב, וחיפש להכניס ספר תורה לבית כנסת שהקים בקיבוצו.

 

מטבעות כסף שהעניק האדמו"ר מצ'ורטקוב לחסידיו
למען בית הכנסת עזרת ישראל במאה שערים

 

מפה לכיסוי חלות שבת.  1931   אוסף רגינה/רבקה פיוטרקובסקי לבית שכטר
המשפחה נמלטה עם כניסת הגרמנים לעבר הגבול הרוסי, נדדו לאוזבקיסטן וטז'קיסטאן
וחזרה לפולין, בה שהו עד 1957., שנת עלייתם לישראל.
בכל גילגוליהם ונדודיהם שמרו על קדושת השבת, כשמפית זו לכיסוי חלות השבת משמשת אותם.
בשנים האחרונות רוקמת רבקה העתק מדויק של אותה מפה ומעניקה לכל אחד מילדיה.  

 

 

מפה להטמנת מצות לפסח. עבודת יד של בלומה כץ לבית דרוק/לוקר . אוסף יונה לוי.

 

מודעות שבועיות המכריזות על מועד כניסת השבת מ- . 10.11.1923    אוסף משפחת דג

 

 

עטרה לטלית רקומה זהב של האדמו"ר משה דוד פרידמן . אוסף פרטי.

 

 

גביע זה הוענק ע"י האדמו"ר פרידמן.
"זה הכוס ממטבעות של צדיקים" אוסף פרטי. 

 
 
פמוטים. אוסף משפחת טורטון.
 
המסמך נמסר באדיבות הרב אברהם זילברשלג
 
קפוטה של האדמו"ר ישראל פרידמן. סיפר הקפוטה באדיבות מיכל קלרמן.

 

 

חפצים ומסמכים מתקופת המלחמה

 

אופסקה של רופא שענד ד"ר ישראל שור על זרועו.  
אחרי המלחמה לחם ד"ר שור להבאת פושעי המלחמה מצ'ורטקוב לדין.     אוסף עמנואל שור

 

מסגרת עץ ששימשה תמיכה למעבר אוויר במסתור שהיה כוורת דבורים, בו הסתתרה המשפחה עשרה חודשים.
סיפורו של עמנואל שור.   אוסף עמנואל שור

 

אישור כניסה ויציאה בשערי הגטו לילד עמנואל שור, בנו של הרופא הרנטגנולוג ישראל שור.
אישור זה נמסר בידו ערב האקציה ב- 26 לאוגוסט  1942  אוסף משפחת שור 

 

אחת מתעודות העבודה שנתנו לרופאים יהודיים שהפכו אותם "נחוצים" בתוך ומחוץ
לתחומי גטו צ'ורטקוב ו"חטיפתם למחנות עבודה או לבלז'ץ הייתה אסורה.  אוסף יד ושם

 

מסמך שנכתב ע"י היודנראט של צ'ורטקוב בחתימת מרגולס ותוכנו מדבר על ביטול היודנראט בבורשוב ודרישה
 ליודנראטים השונים למסור את  ענייניהם לידי היהודי יצחק ביידף הרשאי לקבל לידיו את האישורים שהוצאו ע"י
 המפקדה הגרמנית בצ'ורטקוב          אוסף משפחת שור

 

 

 

הוראות הגסטפו בצ'ורטקוב ציוויים ודרישות מהיהודים

כרזת רחובבאוקראינית, פולנית וגרמנית :הנחיות והוראות ליהודי צ'ורטקוב  מטעם מושל המחוז קויאט

הודעה:
צו זה ניתן בפקודת הפירר לפי סעיף חמש בחוק יסוד הרייך  IS.2077  מתאריך: 12.10.1939  המצווה על הגבלת אזור המגורים של יהודים באזור גנרל גוברנמן.
סעיף 1.
לפי הפקודה בעניין ההגבלות של גנרל גוברנמן מה- 13.9.1940  (1.5.288) בקשר לשינויים של הפקודה של ההתנהגות והסידורים האחרים בקשר ל... מגורי   
1. יהודים שיעזבו ללא אישור או רשות את המקום שיועד להם דינם מוות. עונש דומה יוטל על מי שייסיעו ליהודים כאלה ושינהגו בניגוד להוראות הנ"ל- גם הם יענשו כמו הפושעים. במקרים יותר קלים אפשר להטיל גם עונש מאסר בתנאים קשים בבית הסוהר. פסק הדין יינתן ע"י בית המשפט לעניינים מיוחדים
פקודה זו תקפה מהיום .
חתום: מושל גנרל גוברנמן פרנק.   ווארשה.   15.10.1941
צו מספר 8
1. בעקבות הצו השלישי של פקודת גנרל גוברנמן בעניין הגבלת סביבת המגורים מיום 15.10.1941 אני מודיע ליהודים במחוז צ'ורטקוב על אזורי המגורים המותרים להם באם עדיין לא נקבעו.
2. מקום המגורים: עיר, כפר, גמינה- היכן שליהודי יש מגורי קבע או מקום בו שהה ביום שהצו נכנס לתוקף.
3.  זו תחשב עבירה על החוק ליהודים שיעזבו את תחום המגורים ללא אישור מהרשות.
מי שיפר את ההוראות ייענש לפי ההחלטות המוזכרות בסעיף 2
פקודה זו נכנסת לתוקף מיד.  מושל המחוז קויאט.

לאחר המלחמה, ועדה רוסית, שתיעדה את פשעי הנאצים בצ'ורטקוב, פתחה את קברי האחים  ובורות הירי וניהלה רישום של  הממצאים בשטח, הדו"ח נקרא: "דו"ח הוועדה הרוסית".

  ARCHIVE   DOCUMENT

Date: June 21-28, 1944  

Report of Soviet Special State Commission  conducting Archive/File:
places/ukraine/chortkiv/commission-report. 440621-28

Investigation of crimes committed by the German Fascists on the territory of the
 Western Ukraine, Ukr. SSR .

 

The Commission consists of the following persons: W. H.   Druginina; S. I. Turkevich,
 H. 1. Brytskoho, H. I.  Cheverda, A. P. Prokopova, V. A. Krupko, T. S. Litvineriko,
 K. A. Kozacheriko, P. E. Chermlsonova,   Mateush Shuster, Stanislava Ivanovna,
 Lutsyk Petro I_ I. B. Shorr, M.M. Goldberg, J. U. Bolansky, K. M. Alsenberg, S. T. Kuzmlna, 
 P. J. Chervivsky, M. G. Chursanov.
 
The exhumation of the victims of German Fascism in the city of Chortkiv and Region, Ukr. SSR.,
 started June 21, 1944, and lasted till July 28, 1944. The city Chortkiv was occupied by the Nazis
 in July 194 1, and liberated by the Red Army in March 28, 1944.
 
The Special Commission established the following: Mass "Actions" and shooting Last-Modified:
 1998/07/17 of Jews, Poles, Ukrainians, teachers, doctors, lawyers, intelligentsia,
party-activists, old people and children, took place during the Nazi occupation.
 Life started to get intolerable.
 
The extermination of the Jews were called "Actions," which ended in mass shooting of the
 victims. There were three mass "Actions" in Chortkiv. The first "Action" took place in 1941.
 
The Nazis ordered the creation of the Jewish Ghetto, in which around 8,000 Jews were
 forced to reside. The conditions inside the Ghetto were terrible. The Jews were
forced to wear the Star of David. Many were taken out for  hard physical labor outside.
 It was forbidden to leave the Ghetto or bring in food, under the threat of death. The
victims received a little watery soup with a piece of surrogate bread. Many died of 
starvation and diseases
 
The second anti-Jewish "Action" took place in the year 1943. As a result of this mass massacre, 
not many Jews were left in the city. Some tried to hide in underground bunkers or in the forest.
 
Around 115 Jews were working on a farm-estate. One day they were surrounded by a group
of Germans and Ukrainian (Nationalist) policemen. A real bestial pogrom was underway. 
Some were shot in the field, others were massacred with shovels, iron bars, sticks, etc.
Many others were caught in the street, in the houses of the village. The dead and injured were
loaded on horse-wagons and thrown into an empty water well. 
Groups of 50 or 100 Jews were taken out of the Ghetto, (allegedly for work), outside the city
where they were shot. Some individuals managed to escape from such "Actions." Among them were: 
Rosa Shnermlib, born in 1925, Bernknopf Josef, born in 1923, Berkovich Zoya and a few
others. The German Fascist beasts threw the dead, injured and children, alive, intthe pits and buried
 them together. According to eyewitness accounts in the city of Chortkiv, German Nazis, and Ukrainian 
Nationalists, threw Jewish children down from balconies (third and fourth floors) into
the streets. The dead and injured victims were later thrown into the River Scret. Those few who
remained alive were hiding in underground bunkers, in the forest, with Gentiles, or with false papers.
 
Mass executions ofjews, Poles, Soviet Activists, etc., took place in the prison courtyard, on the
 former airfield, on the old and new Jewish Cemeteries, in the Black Forest, in the Villages: Yagolnitsa,
 Swydova, Mylowe, Marelovka, Sosulivka, Rossoxan, in the Galileya Forest, and other places.
 
The special Investigative Commission ordered the opening of the pits and excavation of the bodies.
The following was established:
 
1. 16 Pits (different sizes) were found on the former
airfield, located Westward of the City Chortkiv, near a
highway leading to the City Chernovtsi, Ukr. SSR.
 
Pit No. 1 was 3 x 2 x 1.5 meters. It contained 27 bodies.
Most were naked, shot in the back of the head. Pit No. 2, 4
x 3 Meters, contained 22 bodies, in a decomposing stage, men
and women. Many had their hands tied with telephone cable.
Most of the victims were shot in the head. Pit No. 3, 5 x 7
x 2.5 Meters. Most of the -victims wore old, torn clothing,
men and women -around 40 bodies, skulls smashed, hands tied
in the back. Pit No. 4, 25 bodies. Some wore military-like
uniforms. Hands tied in the back.
 
Pit No. 5, 29 bodies, Size 6 x 5 x 1.7 Meters. Pit No. 6, 4
x 5 x 1.5 Meters. Women-19, men-2, children-4. All naked.
Decomposing bodies. Pit No. 7, 4 x 3 x 1.75 Meters, 15
bodies, naked, shot in back of the head. Pit No. 8, 5 x 7 x
1.75 Meters, men 9, women 19, children 8, total 36 bodies,
shot in back of the head. Pit No. 9, 10 bodies. Pits No. 10,
11, 12, approximately as above. Pits: 13, 14, 15, 16 -- not
opened.
 
OLD JEWISH CEMETERY, Westward City Chortkiv: Total, 5pits.
Around 45 bodies. Shot in back of the head.
 
NEW JEWISH CEMETERY, Location  -- Eastward City Chortkiv.
Pits: 3. Bodies-450. Victims: Men, women and children. All
shot.
 
Location: Prison courtyard. Bodies -- Men. Many with
documents, names, Passport numbers. Also some women. Names:
Wasserman Sofia, Broncle Israel, Schecter Meyer, Shoter
Mojsej, Wolyster David, Wolf Yakubovich, Abram Broder,
Berkenfeld Herman, Elner, and others, all shot.
 
Location: Black Forest, Eastward, City Chortkiv. Two pits.
Total bodies: 140 men and women. Shot with machine guns.
Smashed skulls. Thrown in Water Well.
 
Location: Village Miliontse, Chortkiv Region. Well-hole
depth: 8 M. Victims working on farm. All Jews. Men and
women. Bodies - 123.
 
Village Yagolnitsa. Two large pits. Total bodies 950. Most
shot in the head. Men, women and children.
 
Village Swyclova, Chortkiv Region. Two pits were found,
sizes: 10 x 4 x 2 Meters, and 3.5 x 1.5 x 2 Meters. They
contained 18 bodies, men and women, in decomposition stage.
Some completely naked, some others in underwear. According
to eyewitness accounts, around 350-400 people were buried in
this area.
 
Village Marelovka. Chortkiv Region, Ukr. SSR: Two pits were
found, sizes 2 x 2.5 meters. Most were shot. Some victim's
heads were smashed. A total of 55 bodies were counted.
 
Village Ulashkovtse, on Farm Estate. One pit, size 15 x 15
x 1, bodies of men and women, some were shot, some others
were butchered with knives and other instruments. 17 bod
es exhumed. According to eyewitness accounts, around 185
people lie buried in this area.
 
Forest Galileya: In the dense part of the forest, in a
bunker-like hideout, size 5 x 2 x 2 meters, 15 bodies were
found, all women. All naked, scattered in different
positions. All in decomposition stage. All were shot in
back of the head, most with damaged skulls. As it looked,
the underground bunker served as a hideout for the
victims.
 
The Commission concluded that in the above mentioned
places (and also other pits, not excavated yet), more than
13,000 bodies of innocent citizens of the City of
Chortkiv, and Chortkiv Region, were found.
 
The Special Investigation Commission considers the
following persons guilty of committing crimes:
 
1. Hildeman   Captain, Chief Gestapo
2. Pekman     Captain, Chief  Gestapo
3. Stefan     Chief Prison4. Maierhofer Chief Prison
5. Rozenhof   Chief Prison (?)
6. Paal       Commander, Jewish Camp
7. Tumanek    Commander, Jewish Camp
 
Gestapo Men:
 
1. Kelner, 2. Richter, Lt., 3. Frank, 4. Keltswich, 5. Breitschneider, 6. Hagerman, 7. Rimpler, 8. Ruks, 
9.Radke, 10. Kuchman, 11. Tsich, 12. Meier, 13. Basso, 14.Eisel, 15. Martin, 16. Miller, 17. Felde, 
18. Kimperg, 19.Keller, 20. Lutsel, 21. Knispel, 22. Kaminsky, 23. Ferus, 24. Grocholsky, 25. Shudert,
 26. Hubert, 27. Otto, 28.Gross, 29. Urban, 30. Frynd.
 
Traitors of the Fatherland. (Ukrainian Nationalists):
 
1. Mula Ivan, 2. Mulyk, 3. Roshko, 4. Mykechans, 5.Hushulak, 6. Starovsky, 7. Skab, 8. Skorevych,
9. Ivasiv, 10. Moroz, 11. Podlubny, 12. Gnatkivsky, 13. Slobodyan, 14. Leschinsky, 
15. Kachmanyuk, 16. Krchak, 17.Melnychenko, 18. Tyll.
 
     Commission Members:
          Doctors: Shorr, Goldberg (signatures)
          Citizens, City Chortkiv: Wolanski, Eisenberg.
          Military: MajorJustice Dept. (signature)
          Lt. M/S (illegible) (signature)
          Priest, Roman Catholic Church (signature)
          Priest, Greek Catholic Church (signature)
W. Druzhynin, Turevich, Brytski, Cheverda, Prokopov,
Krupko,
Litvynenko, Evstygnewa, Kozachenko, Cheremysinov, Shuter,
Lutsyk.
 
Head of' Extraordinary State Commission:
     Investigating Fascist crimes: Kuzhmin
     Medical Expert, Major M/S: Chervinsky
     Medical Expert, Major M/S: Chursanov
     (stamp signatures)
     
Courtesy: Soviet State Archives. Ukr. SSR." (Sabrin, pp. 264-8)
 
 Work Cited
                              
Sabrin, B.F., Ed. Alliance for Murder: The Nazi-Ukrainian
Nationalist Partnership in Genocide. New York: Sarpedon, 1991

 

"מטקה בוסקה צ'נסטחובה" (האם האלוהית השחורה) הקדושה ביותר לפולנים .  שרשרת זהב זו הוענקה
למרטה גורן, בת השמונה, כדי להסוות את יהדותה, בזמן שהותה אצל מציליה- חסידי אומות העולם.
סיפורה של מרטה גורן הופיע בהוצאת יד ושם "בת כזאת רצינו" כתבה נעמי מורגנשטרן.

תעודת סיום כיתה ד' בבית ספר יסודי בווארשה 1945 של מרטה גורן
שהוסוותה כפולניה בשם: כריסטינה גרנייביץ.

שעון שקיבל החתן אליהו מרדכי גולדהבר לנישואיו לפפי גולדהבר בשנת 1924.
ב-  1942 אליהו נלקח מצ'ורטקוב למחנה ינובסקה בלבוב ומשם לא חזר.
השעון עבר תלאות וגילגולים וסיפורו, כפי שמסופר על ידי מניה ורטנפלד,
 ממחיש על קצה המזלג את הארועים הקשים שעברו על המשפחה.
(השעון המקורי יעלה בקרוב לאתר)

שמלה שרקמה אמא של לולה ריין קאופמן והלבישה אותה,
 לפני ששלחה אותה לעמוד מתחת לגשר, לחכות לגויים שיקחוה ויסתירוה.
עם שמלה יחידה זו עברה את כל המלחמה. לולה נשארה לבדה בעולם.
 סיפורה תועד בספר "ילדה במסתור" .
השמלה הושאלה לתצוגה במוזיאון השואה בוושינגטון.

טבעת זו ותליון צלב נמסרו ללוניה שטרנשוס (יהודית שיפריס)
ע"י אחותה נטי וינטר כסממנים להסוואת יהדותה.
הטבעת נמסרה ליהודית לפני עזיבתה את צ'ורטקוב למחנה עבודה בגרמניה בניירות מזויפים.
זו הייתה פגישתן האחרונה ופרידתן לנצח.

במזוודה זו נאספו חפצים שחלקם הושארו לפיקדון בידי גויים ונלקחו
אחרי המלחמה על ידי יצחק שטרנשוס ונשלחו לארץ.
 

יומנים מתקופת המלחמה

 

יומנה של גרטה הולנדר

גרטה הולנדר, הצליחה להימלט מחיסול גטו צ'ורטקוב וממחנה העבודה בו עבדה.
במשך חודשי הסתתרותה בבונקר אצל גוי, היא כותבת יומן בו היא משלבת את אירועי היום יום במסתור,
את גלגוליה לפני המלחמה ועד הכניסה לבונקר ואת המידע על התקדמות חזית המלחמה מהעיתונים שמביאים לה.

מכתבים מלב המאפליה

 

מכתב של זושה ממחנה עבודה מוחבקה
1.   2.   3.
   
מכתב שנכתב ע"י נערה מצ'ורטקוב בשם זושה שעבדה עבודות כפייה במחנה עבודה במוחבקה, לא רחוק מצ'ורטקוב.
היא שולחת מכתב זה בעזרת יוזף סטרומינסקי, שהגיע לעיתים מזומנות למחנה והיה מעביר מכתבים מהבנות במחנה להוריהן בצ'ורטקוב והסביבה.  מכתב שנכתב מתוך ידיעה שסופה מתקרב.
מכתב של הירש/צבי ויסמן  שנכתב קרוב לחיסול גטו צ'ורטקוב. הירש/צבי ויסמן נהרג בחיסול הגטו.
המכתב הועבר לישראל אחרי המלחמה על ידי אשתו שנותרה בחיים
1.   2.   3.
   

9.4.1943
ילדים יקרים
אלוהים הרחמן הציל אותנו מהשמדה עד ליום הזה. וזה נס שנעשה עמנו.
עכשיו, כשאנחנו צופים בחיסולו של העם היהודי- של הגזע שלנו ואיננו יודעים אם האלוהים יציל אותנו הפעם. ולכן החלטתי לכתוב לכם , יקירי , כמה מילות פרידה.
תהיו בריאים ומאושרים ושהאלוהים הרחמן יחזיק אתכם בבטחה ושגם אותנו יציל מכל האסונות ושיהיה לכם טוב ושהאושר הפנימי ושביעות הרצון יהיה אתכם - אמן.
חבל לנו שאנחנו צריכים לרדת מבמת העולם בצורה כל כך טראגית, ולא לראות אתכם אפילו פעם אחת לפני מותנו.
כל הקרובים לנו ביותר כבר אינם. אנחנו מרוקנים לגמרי פיסית ומוראלית. אין לנו לא יום ולא לילה שקט.
אם האלוהים ייתן לכם ותעברו את הסערה העולמית הזו ותהיו בצ'ורטקוב תפנו לידיד שלנו ברוניסלב אוקוניה והוא ידע לספר לכם עלינואם תבואו לצ'ורטקוב "תודו להם" במידה.
עבנר רדף אותנו וזרק אותנו בחורף מחור אחד לשני, כי כך רצה. הוא מישהו שחור בלי לב ורגש אנושי.
עכשיו תהיו בריאים ומאושרים
אדושם יברככם, וישמור אדושם עליכם ועל רוחכם הקדושה.
אנחנו בוטחים ומאמינים באלוהים והוא עוד יכול בנס להציל אותנו- אמן.
אנחנו מנשקים ומחבקים אתכם
ההורים שלכם.

 

מכתב מדורה דול לאחיה זמן קצר לפני הירצחה במחנה עבודה מוחבקה
   
26.12.1942
אחי היקרים!
קשה מאד לכתוב במצב זה כשיש הרגשה שכל יום אני עלולה לקפח את חיי על ידי הרוצחים הגרמנים.
אני הולכת למות בהכרה שאתם, אחי היקרים, נצלתם מגורלי המר, ויתכן שכל מה שסבלתי כאן, סבלתי עבורכם גם כן.
זכרו אחרי המלחמה לנקום את מות אחותכם שלא זכתה בחייה להתראות אתכם.
אביכם מת באופן טבעי בטלוסטה, ב-  28 מר-חשון 1942.
את המכתב הזה ישלח לכם ידידי אשר למזלו נשאר בחיים.
תבואו ותמכרו את שדותיכם.
היו מאושרים ואל תשכחו את זו שנגזר עליה למות בהיותה בת תשע עשרה.

היו בריאים                דבורה
ד"ש מאמא
 
התכתבות  בין שתי נערות:  יהודיה וגרמניה, במחנה עבודה בגרמניה.
Letters from Platzbeker Bauer Anne
 

אוסף יהודית שיפריס


 

מכתבים שנכתבו מיד אחרי המלחמה
 
מכתב מפישל וינטר למשפחת דג בכפר- חסידים .
 
מכתב מליפא הויזנר 1946 מלינץ אוסטריה. כותב על מפגש עם יהודים מצ'ורטקוב ששיתפו פעולה עם הנאצים בצ'ורטקוב. אשתו ובנו נספו בצ'ורטקוב.
 

לינץ 10.7.1946
אהובים שלי!
אני משתף אתבם בכך שאני נמצא כעת באוסטריה באזור האמריקאי בעיר לינץ. זה כמה ימים שהיגענו לכאן. בזמן האחרון היו לנו טרדות קשיים וצרות רבות ושונות אבל הן כבר מאחורינו. אנו גרים כאן במחנה, המוקף בגדרות מחושמלים, ששימש בעבר למעצר יהודים. לפני שהיגענו למחנה הזה, שהו בו שבויים מהאס. אס.  כעת, במחנה זה נמצאים רק קיבוצים. תנאי המחייה  היו קשים בתקופה הראשונה אך שופרו לאחרונה. אנו חושבים לקצר את שהותנו כאן. אנו חושבים להמשיך בדרכנו עד להשגת מטרתנו.
כתבו לנו מה חדש אצלכם. מפולין שלחתי לכם הרבה מכתבים ולא קיבלתי מכם שום תשובה.
 
בשבוע שעבר ביקרתי בוינה ופגשתי שם את גיסי, (בעלה של אחותי חנה) והוא סיפר לי על כל מה שעבר. הוא היה במחנה קמיונקה וברח משם. במשך שנה הוא היה עם הפרטיזנים ביערות והוא גם סיפר על מחזות נוראים שהתרחשו שם.
לאחרונה פגשתי אנשים מצ'ורטקוב ששיתפו פעולה עם הגסטפו. הם הוציאו אנשים מהבונקרים למוות. כך נהגו בן-ציון פרישלנדר והבן של אברהם יצחק וינטער. הם נשארו בחיים עם כל משפחתם ואי אפשר לעשות להם כלום היום.
פרט לכך אין חדש. כתבו לי מה חדש אצלכם.
היו בריאים
ממני- ליפא.
ד"ש מיוחד לכל המשפחה.
18.3.1945   ב"ה
הורים אהובים מאד וקרובי!
את הגלויה שלכם קיבלתי ואני מודה לכם מאד.
הבעתי דלה כדי לבטא את שמחתי בקבלת המכתב לאחר דממה מוחלטת וארוכה. אני יכול לכתוב לכם שאני בריא ומאחל לעצמי לשמוע מכם דברים דומים.
מאחר ואיבדתי את אשתי ובני היקרים לי מכול, בקבלי מכם אות חיים היה בשבילי מזל רב. מזל שלפחות אתם נשארתם לי (הוריה של אשתו שנספתה עם בנם) ואני מאחל לכם חיים ארוכים ושתחיו ותזכו להרבה נחת ומזל ושנחייה ונזכה עוד להתראות בקרוב.  מה נשמע אצלכם? מה מצב בריאותכם?
קיבלתי גם מקלרה (אחותו מקבוצת שילר) מכתב ואני שבע רצון ממנו.
אני מסיים את מכתבי, דורש בשלומכם ומנשק אתכם רבות
ליפא
ד"ש מיוחדת לכל משפחתכם
 
מכתב מאליעזר רוזן בן דבורה (אחיה של אטקה מיידנק) המספר, אחרי המלחמה, לבני משפחתו בישראל על גורל משפחתם.

כאב וגעגועים וביטויים באמנות
 

אלטניי שלמה, יליד צ'ורטקוב  צייר וכייר את נופי העיר כפי שנשארו בזכרונו
 

 
גיזה רז לבית גולדשטיין נתנה ביטוי למכאוביה ולגעגועיה.

 

ספרי הנצחה וזיכרונות לקהילה ואנשיה.
 

 
 
 

תעודות בית ספר ובתי  מלאכה להכשרה מקצועית

 

תעודת גמר לימודי 3 שנים בנגרות אצל המייסטר /המומחה- מוזס סמט. המתמחה שלמה היצינגר . 1925

 

תעודת גמר בלימודי פחחות 1929

 
 

עבודות יד וכלי בית

 

ציפית לכרית גדולה נקרא:"פלימו" ניתנה כנדוניה לנטי שטרנשוס ב- 1935.  
הציפית נמסרה למשמרת לחברה פולניה, ששמרה על חפצי המשפחה בתקופת המלחמה.
לאחר המלחמה הציפה ועוד מספר פריטים הוחזרו למשפחה.       אוסף מרטה גורן

 
 

 

                קערה מקרמיקה שלקחה עמה פנינה לילנפלד עם עלייתה   לישראל.  שימש לאחסון שומן (גריבן). אוסף נרי וגדעון חנס.

  צמיד עבודת-יד מחרוזים של רחל ובינה.  נשלח מצ'ורטקוב
ב- 1932 מתנה לדודה בישראל. אוסף כרמלה פלד.
     

 

     

תיבת תכשיטים שהכין ליפא האוזר לאחותו קלרה לקראת עלייתה לארץ ישראל.
משמאל- על התיבה חרוטים התאריך וראשי התיבות של שמה.
 מימין- בתוך התיבה, מראה שבמרכזה מראה עם תמונתה של קלרה.
 

     

ערב המלחמה:  1936-1941   
מכתבים ממשפחת סוכר בצ'ורטקוב לבנותיהן בישראל

     

 
     

 
     

אוסף מכתבי משפחת סוכר: אבא אמא ואח כותבים בין השנים 1936-1941 באידיש, לשתי בנותיהן הנמצאות בישראל.
המכתבים מתארים את מצבם הכלכלי של היהודים בכלל והמשפחה בפרט, מדווחים על ארועים בצ'ורטקוב, גזרות כלכליות וגעגועים.
המקור והתרגום לעברית באדיבות ניצה גרוס.

 

   

 

       "מכתבים על הדת" מאת פרידריך הגדול

 

לקורט קלנר (אחראי לענייני היהודים מטעם הגסטאפו) בהוקרה על עבודתינו המשותפת הראויה לציון בזמנים קשים ומלאי גאווה. למברג 1942.
אס-אס מחוז גליציה.

     
     
     

 

 

אחרי המלחמה כשניצולי השואה היגיעו לישראל הוקם ארגון יוצאי צ'ורטקוב.
ארגון שתמך ועזר לנזקקים ופעל רבות להנצחת יהודי העיר שנספו בשואה.

 
 
 
 

בחזרה לדף הבית