צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
 
 
בחזרה לדף הבית

פינקלמן אליהו

תמונות    מכתבים   מסמכים   עצי משפחה   לזכרם
 

תמונות

 
   
חיים וינטה פינקלמן   ההורים: חיים וינטה. הילדים מלמעלה: ביינש, אליהו ומרים   ינטה, ביינש ומרים
         
   
חיים וביינש   מרים פינקלמן 1936   אליהו פינקלמן (בן 15)
         
   
חיים בצבא האוסטרו הונגרי במלחמת העולם הראשונה   חיים במדי הצבא האוסטרו- הונגרי   ביינש עם מטפלת ילדי המשפחה
         
   
       

במרכז ביינש במדי הצבא הפולני 1938

     
 
מחסן העצים של משפחת פינקלמן

קבוצת תלמידות יהודיות מהגימנסיה הפולנית. מרים פינקלמן יושבת במרכז  1935
קוהן, כץ נוסיה, פאלק, וינקלר פפי, שפירא נוסיה, שרפשטיין מאלה, חלפר-רוזנצוויג צילה, פינקלמן מרים אייזנברג

 

 

בנק זליצ'קובי
מראה רחוב רינק לעבר הכנסיה

מבצר מתקופת הטורקים המכונה "הזמק"
אחרי השחרור במחנה ברגן בלזן
אחרי השחרור במחנה ברגן בלזן
אחרי השחרור במחנה ברגן בלזן
אחרי השחרור במחנה ברגן בלזן
אחרי השחרור במחנה ברגן בלזן
 
התמונות באדיבות אשתו מרים פינקלמן חיפה ובנו חיים פינקלמן תל-אביב.
 

בחזרה לדף הבית