צ'ורטקוב

 לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה


      

 

בחזרה לדף הבית

משפחת גוטפריד חוה ושמואל מצ'ורטקוב
וצאצאיהם בישראל: גוטפריד, מדיני, ורדי

תמונות   מכתבים   מסמכים   עצי משפחה   לזכרם

תמונות

משפחת גוטפריד, עומדים אברהם מצד שמאל ומשה מצד ימין, יושבים בצד שמאל  ההורים- חוה ושמואל גוטפריד

 

 
            פנינה גוטפריד (מדיני) עומדת בין הדוד והדודה
            שלה לפני עלייתה לארץ כנראה 1934 או 1935
  חוה ושמואל גוטפריד על מרפסת ביתם
ברחוב ארלוזרוב בחיפה.
     

 
          שמואל גוטפריד בפולין במרפסת ביתו עם הנכדה 
          שלומית ורדי (אלומה) כיום בקיבוץ מרחביה.
  משה גוטפריד ז"ל  (נספה בשואה עם משפחתו)
     
 
                     גלויה ששלח אברהם גוטפריד להוריו בפולין בעת ביקורו בארץ בשנת 1930
     
     

עם המורה לציור שייע בלונדר, פנינה גוטפריד יושבת שנייה משמאל.

 

פנינה בכיתה עם המורה ללטינית

 

הכיתה עם המורה לגיאוגרפיה, פנינה יושבת בשורה ראשונה בצד ימין.

 

1930  תמונה כיתתית, פנינה יושבת בשורה הראשונה ראשונה מצד שמאל.

 

עם חברות ללימודים בשנת 1931, פנינה ראשונה מצד שמאל.

 

עם חברים מהכיתה חורף 1930 , פנינה יושבת באמצע התמונה.

 
התמונות נמסרו באדיבות יששכר מדיני. חיפה.

 

בחזרה לדף הבית

   Contact us: Miri Gershoni Shifris, 001 972 3- 5354344  or:    mirige1@bezeqint.net

מירי גרשוני שיפריס מנהלת אתר צ'ורטקוב