צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
 
 
בחזרה לדף הבית

טקס יום השואה במרתף השואה בהר ציון ירושלים תש"ע 2010

הטקס עמד בסימן הוקרה לחסידי אומות עולם שהעניקו מחסה לניצולי צ'ורטקוב.

חסידי אומות עולם

משפחת שטיינר   SHTAINER FAMILY

עדות מפי שמעון פיירברג ולושה ברגמן

הניצולים: ארבעת בני משפחת פיירברג: שמעון פיירברג, אמו: ייטה אביו: זליג, ואחיו: ישראל. ד"ר גנק ברגמן ואשתו לושה לבית וייזר,   ד"ר אקסלרד,   ד"ר מרגוליס,  מר צין   ועוד שתי נערות ששמן לא ידוע.
אות חסיד אומות עולם הוענק למר שטיינר ומשפחתו על שהעניקו מסתור לאחד עשר יהודים. מר שטיינר היה פוקסדויטש שחי בבזרנילה, מתחם של 2, 3  בתים בסה"כ, מבודדים מהעיר בפאתי היער השחור.
 אל מקום המסתור בביתו של שטיינר הגיעו טיפין טיפין אחד עשר יהודים כשלכל אחד מהם סיפור על נסיבות המפגש עם משפחת שטיינר שהצילה אותם בנתנם להם מקום מסתור וצרכי מחייה.
לפנינו שתי עדויות של הניצולים: שמעון פיירברג ונושה ברגמן.


למר זליג פיירברג, שחי בגטו עם משפחתו, היה אישור עבודה מחוץ לגטו. יציאה זו אפשרה לו לחפש ולהשיג קצת אוכל למשפחה בגטו.
יום אחד, פגש  מכר פולני "פולקסדויטש" בשם שטיינר. זליג פיירברג שיתף את מר שטיינר במצבם הקשה בגטו ואמר: "יש לי שני ילדים, אחד בלונדיני- כמו פולני, ואחד שחור, האם תהיה מוכן לעזור?" מר שטיינר ביקש להתייעץ עם משפחתו. לאחר שבוע נפגשו שניהם ליד הגשר מעל נהר הסרט ולשמחת משפחת פיירברג, שטיינר הסכים להחביא את ארבעת בני המשפחה מינואר 1943 עד מרץ  1944-  15 חודשים.  
עדות נוספת מסרה נושה וויזר שהיא ואהובה גנק ברגמן הסתתרו אצל שטיינר:
 
גנק ברגמן הגיע לבית שטיינר בדצמבר 1943, לאחר שמקום מחבואו ומקום מחבואה של משפחת וייזר אצל משפחת לוקשוויץ, התגלה ע"י גרמנים. גנק שנשא אקדח ירה בגרמני,  פצע אותו ונמלט מהמקום. הוא היגיע לבית משפחת שטיינר וגם הוא קיבל בו מחסה. נולק, אחיה של לושה, קפץ מהחלון והתחיל לרוץ בסמטה ואמם נלקחה ע"י הגסטפו. לושה עצמה נמלטה למשפחת פרופ' וישנייבסקי שגר ברחוב קוליובה 2. בביתם הסתתרה כבר יהודיה בשם סונקה (ברקוביץ). הם הסכימו להחביא גם אותה תמורת בדים שהבטיחה לספק. יום אחד הגיעו אדון וגברת שטיינר בשליחות גנק שהסתתר בביתם, לבית משפחת וישנייבסקי עם מכתב מגנק לסונקה בו ביקש לדעת אם היא יודעת מה עלה בגורל לושה אשתו. לושה ששמעה את תוכן המכתב הבינה כי בעלה  מסתתר אצל משפחת שטיינר. היא התחננה בפניהם שייקחו אותה אל אהובה. למחרת באו ולקחו את לושה אל מקום המחבוא שבביתם וזו התאחדה עם גנק. מעת לעת נוספו עוד ועוד אנשים למסתור.  בסוף המלחמה הסתתרו בו 11 נפשות.
משפחת שטיינר הייתה טובה ונדיבה ומזון ניתן מגידולי השדה שמסביב. מסרו עדות:
  שמעון פיירברג ובני משפחתו חיים בקרקאס בוונצואלה. נושה ברגמן בתה ומשפחתה חיים בשוודיה בנה ומשפחתו בארה"ב.  

  בחזרה לדף הבית