צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
 
 
בחזרה לדף הבית    

משפחת בלום  

תמונות   מכתבים   מסמכים   עצי משפחה   לזכרם

לזכרם

לזכר
אבי- יצחק בלום יליד 1885 נספה בגטו צ'ורטקוב
אמי-בלומה בלום לבית טננבאום ילידת 1890 נרצחה באקציה בגטו צ'ורטקוב ב-1943
אחי- חיים בלום נספה בגטו צ'ורטקוב 1943
אחי- יעקב בלום נספה בגטו צ'ורטקוב 1943
דודי- אורצו(אהרון) בלום נספה במחנה עבודה קמיונקה ב-1943
דודתי- אטיל בלום לבית בוק נספתה עם חיסול גטו צ'ורטקוב ב-1943
בת דודתי- ליבה בלום לבית מאהלר נספתה בגטו צ'ורטקוב 1942
בן דודי- יהושע בלום נספה במחנה עבודה קמיונקה מעבודה קשה ב-1943
בן דודי- וולצ'ו בלום נורה ע"י אוקראינים בגטו צ'ורטקוב ב- 1942
דודתי- מלצר חיה לבית בלום נורתה ע"י אוקראינים במקום מגוריה בגטו ב-1942
בת דודתי רבקה לקסר לבית מלצר נספתה סזגרב יוגוסלוויה ב-1942
יעקב מלצר נספה בזגרב יוגוסלוויה ב- 1942
בת דודתי פרלה מלצר נרצחה ע"י האוקראינים בגטו צ'ורטקוב ב- 1943
דבורה מלצר נורתה בגטו צ'ורטקוב ע,י אוקראינים ב-1942
רוחלה מלצר נורתה ע"י אוקראינים בגטו צ'ורטקוב ב-1942
בת דודתי- אסתר אורינגר לבית בלום נספתה בגטו צ'ורטקוב ב-1942
בן דודי- ישראל אורינגר נספה בגטו צ'ורטקוב ב- 1942
דודי מיכאל אורינגר יליד 1905 נורה בגטו ע"י אוקראינים ב- 1942

לזכר ידידי ושכני:
ברוך בויימר יליד 1909 נספה בגטו צ'ורטקוב ב -1943  (שכן)
קוקה בויימר ילידת 1915 נספתה עם חיסול גטו צ'ורטקוב ב-1943 (שכנה)
מלכה בינדר ילידת 1903 נספתה בגטו צ'ורטקוב ב-1943  (שכנה)
חייקה בלנק ילידת 1911 נספתה באקציה בגטו צ'ורטקוב ב- 1943 (שכנה)
לייהצ'ה בלנק יליד 1916 נספה בגטו צ'ורטקוב ב- 1942
שרה בלנק ילידת 1900 נספתה באקציה בגטו צ'ורטקוב ב- 1943 (שכנה)
ישראל גוטספלד יליד 1911 נספה בגטו צ'ורטקוב ב- 1942 (שכן)
רוזה גוטספלד ילידת 1913 נספתה בגטו צ'ורטקוב ב- 1942 (שכנה)
קוק ישראל יליד 1906 נרצח באקציה ע"י אוקראינים ב- 1943 (שכן)
פייגה קוק ילידת 1910 נספתנ באקציה בגטו צ'ורטקוב ב- 1943 (שכנה)
ראובן שטרנשטיין יליד 1909 נספה באקציה בגטו צ'ורטקוב ב-1943 (שכן)
רוזה שטרנשטיין ילידת 1911 נספתה עם חיסול גטו צ'ורטקוב ב- 1943 שכנה)

נמסר באמצעות דפי עד שנרשמו על ידי נחמן בלום ונמסרו באמצעות בתו עירית בן ציון
 

בחזרה לדף הבית