צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה  
חזרה לדף הבית

משפחות שווארץ - בניהו
 

תמונות     מכתבים       מסמכים        עצי משפחה    לזכרם
 

תמונות

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
     
   

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמונה קבוצתית על רקע הגימנסיה הפולנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 
התמונות נמסרו ע"י מאשה בניהו

חזרה לדף הבית