צ'ורטקוב
 

לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה

בחזרה לדף הבית

                                          מסמכים וחפצים

 

                                                כרטיס ברכה לשנה החדשה.   צו'רטקוב.  אוסף משפחת דג

ספר תורה שהתגלגל בדרך לא ברורה מצ'ורטקוב לצפת ומצפת לידי חבר קיבוץ ,
שנולד בצ'ורטקוב,  וחיפש להכניס ספר תורה לבית כנסת שהקים בקיבוצו.

מטבעות כסף שהעניק האדמו"ר מצ'ורטקוב לחסידיו למען בית הכנסת עזרת ישראל במאה שערים

מפה לכיסוי חלות שבת.  1931   אוסף רגינה/רבקה פיוטרקובסקי לבית שכטר

מפה להטמנת מצות לפסח. עבודת יד של בלומה כץ לבית דרוק/לוקר . אוסף יונה לוי.

ציפית לכרית גדולה נקרא:"פלימו" ניתנה כנדוניה לנטי שטרנשוס ב- 1935   אוסף מרטה גורן

 

עטרה לטלית רקומה זהב של האדמו"ר משה דוד פרידמן . אוסף פרטי.

 

 מודעות שבועיות המכריזות על מועד כניסת השבת מ- . 10.11.1923    אוסף משפחת דג
 

                            אישור כניסה ויציאה בשערי הגטו לילד עמנואל שור, בנו של הרופא הרנטגנולוג ישראל שור.
    
                       אישור זה נמסר בידו ערב האקציה ב- 26 לאוגוסט  1942         אוסף משפחת שור 

 

  אחת מתעודות העבודה שנתנו לרופאים יהודיים שהפכו אותם "נחוצים" בתוך ומחוץ
לתחומי גטו צ'ורטקוב ו"חטיפתם למחנות עבודה או לבלז'ץ הייתה אסורה.  אוסף יד ושם

                            לאחר המלחמה ועדה רוסית, שתיעדה את פשעי הנאצים בצ'ורטקוב, פתחה את קברי 
    
                       האחים  ובורות הירי וניהלה רישום של   הממצאים בשטח, בדו"ח הנקרא "דו"ח הוועדה הרוסית". 
                            על הדו"ח חתומים גם ד"ר שור וד"ר גולדברג, שהיו נציגים של בית המשפט המקומי  היו נוכחים
    
                       בפתיחת הקברים.                                      אוסף משפחת שור

        אופסקה של רופא שענד ד"ר ישראל שור על זרועו.           אוסף עמנואל שור

         מסגרת עץ ששימשה תמיכה למעבר אוויר בבונקר תת קרקעי בו הסתתרה משפחת שור  אוסף עמנואל שור


        מסמך שנכתב ע"י היודנראט של צ'ורטקוב בחתימת מרגולס ותוכנו מדבר על ביטול היודנראט בבורשוב ודרישה
        ליודנראטים השונים למסור את  ענייניהם לידי היהודי יצחק ביידף הרשאי לקבל לידיו את האישורים שהוצאו ע"י
       המפקדה הגרמנית בצ'ורטקוב          אוסף משפחת שור

"מטקה בוסקה" האם האלוהית השחורה .  שרשרת זהב שהוענקה
למרטה גורן כדי להסוות את יהדותה, בזמן שהותה אצל מציליה- חסידי אומות העולם

לחץ להגדלה על המסמך
המסמך נמסר באדיבות הרב אברהם זילברשלג

תעודת סיום לימודי הנגרות של משה אקסלרד חתום בידי בן-ציון וולדמן 1925. באדיבות יצחקי גל מאפיקים

  

     "`ACT' ARCHIVE DOCUMENT
                              
                                        Date: June 21-28, 1944  
                                                            
Report of Soviet Special State Commission conducting Archive/File: 
places/ukraine/chortkiv/commission-report.440621-28
investigation of crimes committed by the German Fascists on the territory of the
and Region, Western Ukraine, Ukr. SSR .
 
The Commission consists of the following persons: W. H.  Druginina; S. I. Turkevich,
 H. 1. Brytskoho, H. I. Cheverda, A. P. Prokopova, V. A. Krupko, T. S. Litvineriko,
 K. A. Kozacheriko, P. E. Chermlsonova,  Mateush Shuster, Stanislava Ivanovna,
 Lutsyk Petro I_ I. B. Shorr, M.M. Goldberg, J. U. Bolansky, K. M. Alsenberg, S. T. Kuzmlna, 
 P. J. Chervivsky, M. G. Chursanov.
 
The exhumation of the victims of German Fascism in the city of Chortkiv and Region, Ukr. SSR.,
 started June 21, 1944, and lasted till July 28, 1944. The city Chortkiv was occupied by the Nazis
 in July 194 1, and liberated by the Red Army in March 28, 1944.
 
The Special Commission established the following: Mass "Actions" and shooting Last-Modified:
 1998/07/17 of Jews, Poles, Ukrainians, teachers, doctors, lawyers, intelligentsia,
party-activists, old people and children, took place during the Nazi occupation.
 Life started to get intolerable.
 
The extermination of the Jews were called "Actions," which ended in mass shooting of the
 victims. There were three mass "Actions" in Chortkiv. The first "Action" took place in 1941.
 
The Nazis ordered the creation of the Jewish Ghetto, in which around 8,000 Jews were
 forced to reside. The conditions inside the Ghetto were terrible. The Jews were
forced to wear the Star of David. Many were taken out for hard physical labor outside.
 It was forbidden to leave the Ghetto or bring in food, under the threat of death. The
victims received a little watery soup with a piece of surrogate bread. Many died of 
starvation and diseases
 
The second anti-Jewish "Action" took place in the year 1943. As a result of this mass massacre, 
not many Jews were left in the city. Some tried to hide in underground bunkers or in the forest.
 
Around 115 Jews were working on a farm-estate. One day they were surrounded by a group
of Germans and Ukrainian (Nationalist) policemen. A real bestial pogrom was underway. 
Some were shot in the field, others were massacred with shovels, iron bars, sticks, etc.
Many others were caught in the street, in the houses of the village. The dead and injured were
loaded on horse-wagons and thrown into an empty water well. 
Groups of 50 or 100 Jews were taken out of the Ghetto, (allegedly for work), outside the city
where they were shot. Some individuals managed to escape from such "Actions." Among them were: 
Rosa Shnermlib, born in 1925, Bernknopf Josef, born in 1923, Berkovich Zoya and a few
others. The German Fascist beasts threw the dead, injured and children, alive, intthe pits and buried
 them together. According to eyewitness accounts in the city of Chortkiv, German Nazis, and Ukrainian 
Nationalists, threw Jewish children down from balconies (third and fourth floors) into
the streets. The dead and injured victims were later thrown into the River Scret. Those few who
remained alive were hiding in underground bunkers, in the forest, with Gentiles, or with false papers.
 
Mass executions ofjews, Poles, Soviet Activists, etc., took place in the prison courtyard, on the
 former airfield, on the old and new Jewish Cemeteries, in the Black Forest, in the Villages: Yagolnitsa,
 Swydova, Mylowe, Marelovka, Sosulivka, Rossoxan, in the Galileya Forest, and other places.
 
The special Investigative Commission ordered the opening of the pits and excavation of the bodies.
The following was established:
 
1. 16 Pits (different sizes) were found on the former
airfield, located Westward of the City Chortkiv, near a
highway leading to the City Chernovtsi, Ukr. SSR.
 
Pit No. 1 was 3 x 2 x 1.5 meters. It contained 27 bodies.
Most were naked, shot in the back of the head. Pit No. 2, 4
x 3 Meters, contained 22 bodies, in a decomposing stage, men
and women. Many had their hands tied with telephone cable.
Most of the victims were shot in the head. Pit No. 3, 5 x 7
x 2.5 Meters. Most of the -victims wore old, torn clothing,
men and women -around 40 bodies, skulls smashed, hands tied
in the back. Pit No. 4, 25 bodies. Some wore military-like
uniforms. Hands tied in the back.
 
Pit No. 5, 29 bodies, Size 6 x 5 x 1.7 Meters. Pit No. 6, 4
x 5 x 1.5 Meters. Women-19, men-2, children-4. All naked.
Decomposing bodies. Pit No. 7, 4 x 3 x 1.75 Meters, 15
bodies, naked, shot in back of the head. Pit No. 8, 5 x 7 x
1.75 Meters, men 9, women 19, children 8, total 36 bodies,
shot in back of the head. Pit No. 9, 10 bodies. Pits No. 10,
11, 12, approximately as above. Pits: 13, 14, 15, 16 -- not
opened.
 
OLD JEWISH CEMETERY, Westward City Chortkiv: Total, 5pits.
Around 45 bodies. Shot in back of the head.
 
NEW JEWISH CEMETERY, Location  -- Eastward City Chortkiv.
Pits: 3. Bodies-450. Victims: Men, women and children. All
shot.
 
Location: Prison courtyard. Bodies -- Men. Many with
documents, names, Passport numbers. Also some women. Names:
Wasserman Sofia, Broncle Israel, Schecter Meyer, Shoter
Mojsej, Wolyster David, Wolf Yakubovich, Abram Broder,
Berkenfeld Herman, Elner, and others, all shot.
 
Location: Black Forest, Eastward, City Chortkiv. Two pits.
Total bodies: 140 men and women. Shot with machine guns.
Smashed skulls. Thrown in Water Well.
 
Location: Village Miliontse, Chortkiv Region. Well-hole
depth: 8 M. Victims working on farm. All Jews. Men and
women. Bodies - 123.
 
Village Yagolnitsa. Two large pits. Total bodies 950. Most
shot in the head. Men, women and children.
 
Village Swyclova, Chortkiv Region. Two pits were found,
sizes: 10 x 4 x 2 Meters, and 3.5 x 1.5 x 2 Meters. They
contained 18 bodies, men and women, in decomposition stage.
Some completely naked, some others in underwear. According
to eyewitness accounts, around 350-400 people were buried in
this area.
 
Village Marelovka. Chortkiv Region, Ukr. SSR: Two pits were
found, sizes 2 x 2.5 meters. Most were shot. Some victim's
heads were smashed. A total of 55 bodies were counted.
 
Village Ulashkovtse, on Farm Estate. One pit, size 15 x 15
x 1, bodies of men and women, some were shot, some others
were butchered with knives and other instruments. 17 bod
es exhumed. According to eyewitness accounts, around 185
people lie buried in this area.
 
Forest Galileya: In the dense part of the forest, in a
bunker-like hideout, size 5 x 2 x 2 meters, 15 bodies were
found, all women. All naked, scattered in different
positions. All in decomposition stage. All were shot in
back of the head, most with damaged skulls. As it looked,
the underground bunker served as a hideout for the
victims.
 
The Commission concluded that in the above mentioned
places (and also other pits, not excavated yet), more than
13,000 bodies of innocent citizens of the City of
Chortkiv, and Chortkiv Region, were found.
 
The Special Investigation Commission considers the
following persons guilty of committing crimes:
 
1. Hildeman   Captain, Chief Gestapo
2. Pekman     Captain, Chief  Gestapo
3. Stefan     Chief Prison4. Maierhofer Chief Prison
5. Rozenhof   Chief Prison (?)
6. Paal       Commander, Jewish Camp
7. Tumanek    Commander, Jewish Camp
 
Gestapo Men:
 
1. Kelner, 2. Richter, Lt., 3. Frank, 4. Keltswich, 5. Breitschneider, 6. Hagerman, 7. Rimpler, 8. Ruks, 
9.Radke, 10. Kuchman, 11. Tsich, 12. Meier, 13. Basso, 14.Eisel, 15. Martin, 16. Miller, 17. Felde, 
18. Kimperg, 19.Keller, 20. Lutsel, 21. Knispel, 22. Kaminsky, 23. Ferus, 24. Grocholsky, 25. Shudert,
 26. Hubert, 27. Otto, 28.Gross, 29. Urban, 30. Frynd.
 
Traitors of the Fatherland. (Ukrainian Nationalists):
 
1. Mula Ivan, 2. Mulyk, 3. Roshko, 4. Mykechans, 5.Hushulak, 6. Starovsky, 7. Skab, 8. Skorevych,
9. Ivasiv, 10. Moroz, 11. Podlubny, 12. Gnatkivsky, 13. Slobodyan, 14. Leschinsky, 
15. Kachmanyuk, 16. Krchak, 17.Melnychenko, 18. Tyll.
 
     Commission Members:
          Doctors: Shorr, Goldberg (signatures)
          Citizens, City Chortkiv: Wolanski, Eisenberg.
          Military: MajorJustice Dept. (signature)
          Lt. M/S (illegible) (signature)
          Priest, Roman Catholic Church (signature)
          Priest, Greek Catholic Church (signature)
W. Druzhynin, Turevich, Brytski, Cheverda, Prokopov,
Krupko,
Litvynenko, Evstygnewa, Kozachenko, Cheremysinov, Shuter,
Lutsyk.
 
Head of' Extraordinary State Commission:
     Investigating Fascist crimes: Kuzhmin
     Medical Expert, Major M/S: Chervinsky
     Medical Expert, Major M/S: Chursanov
     (stamp signatures)
     
Courtesy: Soviet State Archives. Ukr. SSR." (Sabrin, pp. 264-8)
 
                         Work Cited
                              
Sabrin, B.F., Ed. Alliance for Murder: The Nazi-Ukrainian
Nationalist Partnership in Genocide. New York: Sarpedon, 1991

 


 
       תעודת תלמיד בגימנסיה                             אוסף משפחת בניהו
 

 

הוראות הגסטפו בצ'ורטקוב ציוויים ודרישות מהיהודים

כרזת רחוב:הנחיות והוראות ליהודי צ'ורטקוב

 
   
   

תקלות בדיונים במשפטם של ברטשניידר ופאל- פושעים שפעלו בצ'ורטקוב. אוסף יזהר כהן

  ארגון יוצאי צ'ורטקוב משתתף באבלם של משפחות הנופלים במלחמת יום הכיפורים. ( יזהר כהן)   עוד אחת מהאגדות על "השותק"  מצ'ורטקוב.    אוסף יזהר כהן
 

 

כתובה   אוסף יזהר כהן  

       כתבה מאת רומן פריסטר על ד"ר ישראל שור "צייד הנאצים"        
 ששם לעצמו לבוא חשבון עם פושעי הנאצים שפעלו בצ'ורטקוב

       
         
   

שלמה אלטניי ביטא את געגועיו לעיר צ'ורטקוב בציור וכיור אתריה ובספר המתעד את שעבר עליו במלחמה.

         
         
מכתבים  

 

   
מכתב של זוסה ממחנה עבודה מוחבקה    
עמ' 1   עמ' 2   עמוד 3
   
מכתב שנכתב ע"י נערה מצ'ורטקוב בשם זוסה שעבדה עבודות כפייה במחנה עבודה במוחבקה, לא רחוק מצ'ורטקוב.
היא שולחת מכתב זה בעזרת יוזף סטרומינסקי, שהיה מגיע לעיתים מזומנות למחנה והיה מעביר מכתבים מהבנות במחנה להוריהן בצ'ורטקוב והסביבה.  מכתב שנכתב מתוך ידיעה שסופה מתקרב.
         
מכתב מצבי/הירש ויסמן אביו של עקיבא נהיר/קובה ויסמן לבניו, ערב חיסול גטו צ'ורטקוב
1.   2.   3.
   
         
9.4.1943
ילדים יקרים
אלוהים הרחמן הציל אותנו מהשמדה עד ליום הזה. וזה נס שנעשה עמנו.
עכשיו, כשאנחנו צופים בחיסולו של העם היהודי- של הגזע שלנו ואיננו יודעים אם האלוהים יציל אותנו הפעם. ולכן החלטתי לכתוב לכם , יקירי , כמה מילות פרידה.
תהיו בריאים ומאושרים ושהאלוהים הרחמן יחזיק אתכם בבטחה ושגם אותנו יציל מכל האסונות ושיהיה לכם טוב ושהאושר הפנימי ושביעות הרצון יהיה אתכם - אמן.
חבל לנו שאנחנו צריכים לרדת מבמת העולם בצורה כל כך טראגית, ולא לראות אתכם אפילו פעם אחת לפני מותנו.
כל הקרובים לנו ביותר כבר אינם. אנחנו מרוקנים לגמרי פיסית ומוראלית. אין לנו לא יום ולא לילה שקט.
אם האלוהים ייתן לכם ותעברו את הסערה העולמית הזו ותהיו בצ'ורטקוב תפנו לידיד שלנו ברוניסלב אוקוניה והוא ידע לספר לכם עלינואם תבואו לצ'ורטקוב "תודו להם" במידה.
עבנר רדף אותנו וזרק אותנו בחורף מחור אחד לשני, כי כך רצה. הוא מישהו שחור בלי לב ורגש אנושי.
עכשיו תהיו בריאים ומאושרים
אדושם יברככם, וישמור אדושם עליכם ועל רוחכם הקדושה.
אנחנו בוטחים ומאמינים באלוהים והוא עוד יכול בנס להציל אותנו- אמן.
אנחנו מנשקים ומחבקים אתכם
ההורים שלכם.
 
         
         
         
מכתב מדורה דול לאחיה זמן קצר לפני הירצחה במחנה עבודה מוחבקה    
   
26.12.1942
אחי היקרים!
קשה מאד לכתוב במצב זה כשיש הרגשה שכל יום אני עלולה לקפח את חיי על ידי הרוצחים הגרמנים.
אני הולכת למות בהכרה שאתם, אחי היקרים, נצלתם מגורלי המר, ויתכן שכל מה שסבלתי כאן, סבלתי עבורכם גם כן.
זכרו אחרי המלחמה לנקום את מות אחותכם שלא זכתה בחייה להתראות אתכם.
אביכם מת באופן טבעי בטלוסטה, ב-  28 מר-חשון 1942.
את המכתב הזה ישלח לכם ידידי אשר למזלו נשאר בחיים.
תבואו ותמכרו את שדותיכם.
היו מאושרים ואל תשכחו את זו שנגזר עליה למות בהיותה בת תשע עשרה.

היו בריאים                דבורה
ד"ש מאמא
   
         
         
         
         

 

מכתב מדבורה רוזן המתאר את סופם של בני המשפחה    
     

 

מכתב ממשה רוזן המתאר את סופם של בני המשפחה   תרגום בקרוב
 
 
 
 
 
 

בחזרה לדף הבית