צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
 
 
בחזרה לדף הבית    
 

משפחות קופלר שוורץ

תמונות     מכתבים    מסמכים     עצי משפחה     לזכרם

עצי משפחה

Text Box: חיה
Text Box: רוזה
Text Box: מנדל שוורץ
Text Box: שיר
Text Box: תום יעקב
Text Box: יהל (בת)
Text Box: הראל
Text Box: גלעד 
Text Box: דודי מורג
Text Box: ציפי מורג לבית שוורץ 
Text Box: אלונה
Text Box: יהושע שוורץ
Text Box:  
Text Box: משה שוורץ
Text Box: רבקה פרישלנדר לבית קופלר
Text Box: יעקב שוורץ
Text Box: פרידה שוורץ לבית קופלר
Text Box: משה קופלר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחזרה לדף הבית