צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
חזרה לדף הבית

משפחת קובה קון / יעקב כהן

תמונות     מכתבים      מסמכים      עצי משפחה
 

תמונות
 

    מרדכי כהן (נשלח למחנה עבודה בקמיונקה ולא חזר) ומרים לבית אקסלרד

יושבים מימין לשמאל: אמא של קובה, מרים כהן לבית אקסלרד, סבא: צבי אקסלרד(נפטר בצ'ורטקוב) סבתא: אסתר אקסלרד (מבית שור) נפטרה בצ'ורטקוב. עומדים מימין לשמאל: שמואל אקסלרד(נספה במיידנק) מאיר אקסלרד (נפטר בארץ) דודה של קובה: יטקה זיסברג (נפטרה בצ'ורטקוב) דודה של קובה: רוזה וינקלר נספתה בבלז'ץ.
שמואל אקסלרד, (דוד של קובה).
נגן כינור מוכשר שנשלח ללמוד
מוזיקה בוינה בגיל 14. עד
שפרצה המלחמה חי בוינה. ב- 1941 נשלח כנראה למיידנק
ושם נספה
מאיר אקסלרד ניצל בגורנה ווגננקה בבונקר עם משפחת ברגמן ופיירברג. נפטר בארץ
ב1979-
     מרים כהן ובנה קובה עומד מימין: פאול זיסברג יליד 1920(בן של האחות מצד אמא). גר בגדיניה נספה ב- 1939  לידו: פפצ'ה וינקלר בת דודה מצד אמא. ילידת 1920. נספתה  ב- 1944 בכפר בו הסתתרה ליד צ'ורטקוב

                   נופש בקיץ - בוורוחטה שבקרפטים. מימין לשמאל: בני הזוג זיטלובסקי, מרגכי קון, לא ידוע, מרים כהן 
                   ולמטה יושב- קובה קון בן 6-7
עומדים מימין לשמאל: האב מרדכי , קובה, רוז'ה.  יושבת: מרים קובה ואחותו רוז'ה
 
סבא של קובה: שמואל כהן מקורלובקה. נפטר ב-1924 בקורלובקה  


התמונות נמסרו ע"י קובה קון/יעקב כהן גבעתיים
 

חזרה לדף הבית