צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
 
 
בחזרה לדף הבית    

מחנה עבודה פאל לאיסוף מיון ותיקון רכוש יהודי צ'ורטקוב

במעלה רחוב נוסה, נמצאים שני מבנים בהם פעל מחנה פאל.
מחנה פאל הוקם באוגוסט 1942 אחרי האקציה הראשונה בהם נרצחו יהודים ורכושם הפך הפקר. ריכרד פאל התמנה כאחראי לאיסוף מיון ותיקון הרכוש היהודי שנאסף.
אחרי כל אקציה נשלחו יהודים לאסוף מבתי היהודים כל מה שנותר בהם. את הבגדים פרמו כדי למצוא בהם דברי ערך מוסתרים בכיסים נסתרים ואח"כ תפרו כבסו וגיהצו. את הריהוט תקנו ושפצו ואת כל אלה היו שולחים לרייך. היהודים שעבדו במחנה פאל הרגישו בטוחים משום שהיו "נחוצים" לעבודה למען הרייך. כל זה היה נכון עד חיסול הגטו בצ'ורטקוב בקיץ 1943 וחיסולו של מחנה פאל. חלק מהיהודים שעבדו במחנה פאל נשלחו להשמדה ואחרים למחנות עבודה שעוד פעלו בסביבות צ'ורטקוב.

 
 

בחזרה לדף הבית