צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
 
 
בחזרה לדף הבית

שטרנשוס שור ליבסטר שפר

תמונות    מכתבים   מסמכים   עצי משפחה    לזכרם

עץ משפחה

 
 

 

 

 

 

Text Box: מרים/מונצ'ה
ברטשניידר
Text Box: יצחק שטרנשוס
Text Box: זליג ליבסטר
Text Box: רחל/אוקה
Text Box: בלומה
Text Box: שור
Text Box: בלומה שור לבית שטרנשוס
Text Box: ???
Text Box: ז'נט 
Text Box: סלי שור
Text Box: חיים שור
Text Box: קלרה שור
Text Box: ???  שור
Text Box: יחזקאל שטרנשוס
Text Box: יחזקאל שטרנשוס
Text Box: שפר
Text Box: ?????
Text Box: יחזקאל שפר
Text Box: ינצ'ה/יהודית שפר לבית שטרנשוס
Text Box: רוזה שטרנשוס
Text Box: סבינה שטרנשוס
Text Box: רחל
Text Box: מרדכי/מרכוס שטרנשוס
Text Box: פולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: אוקה/רחל ליבסטר
לבית שטרנשוס
Text Box: טשרנה ליבסטר
Text Box: רוזה ליבסטר
Text Box: פפה ליבסטר
Text Box: זליג ליבסטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: יצחק שטרנשוס

 

 

 

 

Text Box: לוניה/יהודית  שיפריס
לבית שטרנשוס
Text Box: נטקה וינטר
לבית שטרנשוס
Text Box: מרים שטרנשוס 
לבית ברטשניידר

 

בחזרה לדף הבית