צ'ורטקוב  
לזכר יהודי צ'ורטקוב שנספו בשואה
חזרה לדף הבית

משפחות גייזלר - מיידנק - יוספי - גזית

תמונות     מכתבים       מסמכים        עצי משפחה

   

תמונות
 

 

 
מימין לשמאל: מאיר גייזלר, חנן מיידנק וציפורה מיידנק   מימין לשמאל: משה גוטפריד, פפה גלבשטיין, ציפורה מיידנק  וחייקה שפירא  

 מימין לשמאל: ציפורה הינדשוה לבית דופטלר, חנן מיידנק, יהודית נוימן לבית הינדשוה והילד לואי

   
נסי מיידנק        
 

 
        ציפורה גייזלר לבית מיידנק
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

     
 

 


 


 


 


 

 
 


 

 
 
התמונות נמסרו ע"י נורית יוספי. תל-אביב

חזרה לדף הבית